LG שירותי מעבדה

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G3 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G3 כולל מסגרת

128

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 5 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 5 כולל מסגרת

149

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 4 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 4 כולל מסגרת

250

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G2 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G2 כולל מסגרת

195

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G4 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G4 כולל מסגרת

165

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG K10 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG K10 כולל מסגרת

366

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G5 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G5 כולל מסגרת

179

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG K10 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG K10 כולל מסגרת

188

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת סוללה LG G2

החלפת סוללה LG G2

56

החלפת סוללה LG G2 יבואן ונותן אחריות: גלאס פון זמן עבודה: חצי שעה  .....

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G3 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G3 כולל מסגרת

230

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG V10 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG V10 כולל מסגרת

297

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G4 Stylus כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G4 Stylus כולל מסגרת

450

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G3 stylus כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע חלופי LG G3 stylus כולל מסגרת

366

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G4 Beat כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG G4 Beat כולל מסגרת

380

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 5X כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי LG Nexus 5X כולל מסגרת

173

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....