SAMSUNG שירותי מעבדה

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S5 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S5 סמסונג כולל מסגרת

330

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S4 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S4 סמסונג כולל מסגרת

258

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון דגם 9500 בלבד .....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S3 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S3 סמסונג כולל מסגרת

240

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S2 כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S2 כולל מסגרת

277

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy Note 2 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy Note 2 סמסונג כולל מסגרת

519

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy Note 3 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy Note 3 סמסונג כולל מסגרת

464

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S4 Mini סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S4 Mini סמסונג כולל מסגרת

339

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S3 Mini סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S3 Mini סמסונג כולל מסגרת

349

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת שקע טעינה Samsung Galaxy S4 סמסונג

החלפת שקע טעינה Samsung Galaxy S4 סמסונג

65

התיקונים מתבצעים ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. אחריות: 2 חודשים. לא כולל נזק לקוח (קורוזיה/נפילה/שבר) המחיר הינו כולל מע"מ ועבוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי 2016 Samsung Galaxy J5 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי 2016 Samsung Galaxy J5 סמסונג כולל מסגרת

220

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי 2015 Samsung Galaxy J7 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי 2015 Samsung Galaxy J7 סמסונג כולל מסגרת

263

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy E5 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy E5 סמסונג כולל מסגרת

375

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy E7 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy E7 סמסונג כולל מסגרת

494

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S6 סמסונג כולל מסגרת

החלפת מסך LCD+מגע מקורי Samsung Galaxy S6 סמסונג כולל מסגרת

338

החלפת מסך ע"י צוות הטכנאים המנוסה של גלאס פון. כל התיקונים מתבצעים במקום, זמן העבודה תלוי בלחץ שיש במעבדה. היבואן:גלאס פון אחריות: חוד.....

החלפת פאנל אחורי Samsung Galaxy Note 5 סמסונג

החלפת פאנל אחורי Samsung Galaxy Note 5 סמסונג

123

  החלפת פאנל אחורי Samsung Galaxy Note 5 סמסונג היבואן: גלאס פון   .....